Brand Sign

Brand Sign

Brand Sign

Labi saskatāma emblēma palīdz sajust kvalitāti, stiprināt reputāciju un paaugstināt produkcijas statusu. Mēs to saucam par Brand Sign.